Zmiana struktury grupy kapitałowej Adv.pl

Zarząd Adv.pl podjął decyzję o uporządkowaniu struktury grupy kapitałowej. Spółki należące do Grupy Adv.pl zostaną podzielone na dwa odrębne piony: segment komunikacji cyfrowej oraz segment innowacyjnych technologii. SMT Software, spółka IT z grupy Adv.pl zostanie wprowadzona na rynek NewConnect w I półroczu 2010 roku.

Pierwszym krokiem z serii działań zmierzających do zrealizowania powyższego celu jest przeniesienie działalności reklamowej prowadzonej przez spółkę Adv.pl SA do nowoutworzonej firmy Adv.pl Sp. z o.o., dzięki czemu Adv.pl SA zostanie spółką holdingową zarządzającą całą grupą kapitałową. Docelowo zostanie także zmieniona nazwa spółki zarządzającej grupą kapitałową.

Celem uporządkowania struktury grupy kapitałowej jest ułatwienie inwestorom dostępu do jasnych informacji dotyczących działalności naszych spółek. Ponadto zidentyfikowaliśmy obszary, w których możemy osiągnąć oszczędności, a koszty związane z zarządzaniem grupą kapitałową zostaną oddzielone od kosztów działalności spółki interaktywnej. Dzięki zmianie nazwy spółki holdingowej klienci Adv.pl Sp. z o.o. nie będą mieli kłopotów z odróżnieniem spółki interaktywnej z dominującym podmiotem w grupie Adv.pl. – powiedział Rafał Dziedzic, prezes zarządu Adv.pl.

Kontynuowanie porządkowania i budowy grupy kapitałowej jest jednym z celów obranych przez spółkę na 2010 rok. W przyszłym roku Adv.pl zamierza również wprowadzić swój podmiot zależny, SMT Software na rynek NewConnect. Spółka przeprowadzi w drodze subskrypcji prywatnej emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru. Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zostaną skierowane akcje serii B i C oraz PDA akcji serii C. Adv.pl SA posiada 51 proc. udziałów w SMT Software.

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top